Tielt

begint
hier
Aankoopbeleid 9.45/25
Communicatie 16.88/25
Events 21.45/25
Middenveld 24/25
Totaal 72/100
20510 inwoners 90 vrijwilligers jaarlijkse Fair Trade events 1 Fair Trade producten in het bestuur 2 Fair Trade publicaties

Eerlijke handel begint in Tielt

De stad Tielt zet verder in op een duurzamer beleid.
Steden en gemeenten hebben een voorbeeldfunctie, ook omtrent eerlijke handel.
Via diverse acties en initiatieven rond eerlijke handel tracht de stad het bewustzijn bij de burgers te doen stijgen.
In het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (of SDG's) zal er door het Lokaal Bestuur ook in de toekomst op verschillende manieren verder aandacht besteed worden aan eerlijke handel.

Ons straf Fair Trade verhaal

Tielt heeft de titel van FairTradeGemeente sinds 29 september 2007. Al meer dan 10 jaar. We zullen verder inspanningen leveren!