Sint-Truiden

begint
hier
Aankoopbeleid 17.15/25
Communicatie 21.75/25
Events 25/25
Middenveld 17.25/25
Totaal 81/100
40000 inwoners 25 vrijwilligers jaarlijkse Fair Trade events 4 Fair Trade producten in het bestuur 1.5 Fair Trade publicaties

Eerlijke handel begint in Sint-Truiden

Op 20 juni 2005 keurde de gemeenteraad van Sint-Truiden, mede onder impuls van de Oxfam-wereldwinkel en de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS), de resolutie Oxfamcampagne ‘Ik ben verkocht’ goed. Via deze resolutie nam de stad zich principieel voor een duurzaam beleid te voeren, zowel op sociaal, ecologisch, als economisch vlak. Meer specifiek zou er bij de aankoop van producten door de stadsdiensten aandacht besteed worden aan de eerlijke (wereld)handel.
In het BBC 2014-2019 wordt gesproken van het duurzaamheidsbeleid, waarbij de stad een voortrekkersrol heeft en het goede voorbeeld geeft.
En binnen de SDGs vinden we als duurzame ontwikkelingsdoelstelling #11 ‘duurzame steden en gemeenschappen’ terug.
Vandaag is ‘duurzaam’ aankopen veelal een ad hoc kwestie. Beter is het duurzaam (aankoop)beleid in te bouwen in de algemene beleidsprocessen.

In het beleidsplan duurzaam beleid lezen we onder anderen:
“Indien we de stad duurzaam willen ontwikkelen, zal er in het beleid en in het beheer van onze stad en onze administratie aandacht moeten zijn voor zowel het ecologische als voor sociale aspecten.
“En we kunnen onze stad enkel op een verantwoorde wijze doorgeven aan onze kinderen als we een actief duurzaamheidbeleid voeren. In 2030 willen we een klimaatneutrale stad zijn.”
“Het bestuur wenst een gemeentelijk actief aankoopbeleid van eerlijke en duurzame producten. Truiense appels en peren, maar ook koffie van kleine boeren uit Midden-Amerika. Ondernemers zijn ondernemers, waar ze ook wonen.”

Het gemeentebestuur besliste dus te streven naar een geïntegreerd duurzaamheidsbeleid inzake aankopen en gebruik- en verbruik gedrag. ‘De gemeentelijke diensten kiezen voor duurzaamheid en samenwerking op verschillende beleidsdomeinen. Het getuigt van een duidelijk engagement indien alle gemeentelijke diensten hun werking systematisch aan een “duurzaamheidstoets” onderwerpen, waarbij de klimaatcriteria, sociale aspecten en de belangen van mensen in het Noorden en het Zuiden telkens weer benadrukt worden.’

Ons straf Fair Trade verhaal

Vanuit het leerlingenplatform (ondersteund door de dienst flankerend onderwijs, het LOP en het VSK) werd er besloten om de komende 3 jaar te werken rond het thema ‘welbevinden op school’. In het verleden werden er daardoor zitbanken aangekocht om leerlingen meer aan te sporen om buiten te gaan zitten en werden er ook sorteermobielen aangekocht om de speelplaats proper te houden. Het voorstel van de leerlingraden voor schooljaar 2018-2019 was om op hun speelplaats ook een zekere dynamiek te krijgen door toffe oxfam-producten te verkopen. De dienst flankerend onderwijs en de dienst mondiaal kochten hierbij boxfam’s aan voor scholen die dit mobiel winkeltje wilde gebruiken om oxfamproducten te verkopen. Aangezien dit ook binnen de leerdoelen van een aantal richtingen past (verkoop, economie) stemden de directeurs hiermee in. in Elk van de 6 middelbare scholen is er nu dus een actieve wereldwinkel op school.