Roeselare

begint
hier
Aankoopbeleid 18.38/25
Communicatie 4.5/25
Events 19.5/25
Middenveld 11.25/25
Totaal 54/100
62787 inwoners 40 vrijwilligers jaarlijkse Fair Trade events 3 Fair Trade producten in het bestuur 0 Fair Trade publicaties

Eerlijke handel begint in Roeselare

Het bestuursakkoord van Stad Roeselare heeft als transversale kapstok de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Daarbij is zeker ook aandacht voor SDG 12 'verantwoorde consumptie en productie'. De Stad wil verder inzetten op het structureel verankeren van Fairtrade bij de diverse aankopen en dit in nauw overleg met verschillende diensten. De principes zullen ook een duurzame verankering krijgen in de procedures bij aankopen. De stad doet dit omdat ze een belangrijke voorbeeldfunctie heeft inzake duurzaam en ethisch consumeren. Door zelf bewust te kiezn voor fairtrade en die normen ook op te nemen in de aanbestedingen en andere procedures inzake aankopen, worden de leveranciers gedwongen tot ethisch handelen.