Peer

begint
hier
Aankoopbeleid 17.15/25
Communicatie 23.63/25
Events 23.08/25
Middenveld 24/25
Totaal 88/100
16353 inwoners 14 vrijwilligers jaarlijkse Fair Trade events 10 Fair Trade producten in het bestuur 2 Fair Trade publicaties

Eerlijke handel begint in Peer

Betreft: Resolutie engagement streven naar FairTradeGemeente

De raad,

Overwegende dat de stad Peer een convenant ontwikkelingssamenwerking heeft afgesloten met de Vlaamse gemeenschap;

Overwegende dat de Stad Peer de opdracht heeft om duurzame productie- en consumptiepatronen te bevorderen;

Overwegende dat een menswaardig inkomen voor de producent deel uitmaakt van duurzame productiepatronen;

Overwegende dat de Stad Peer in haar lokaal Noord-Zuidbeleid de opdracht heeft, de bevolking te sensibiliseren;

Gelet op de gemeentewet;

Besluit;

Art. 1
Er principieel mee in te stemmen dat in het kader van een duurzaam beleid (op sociaal, ecologisch en economisch vlak), bij de aankoop van producten aandacht zal besteed worden aan de prijs die de producenten in ontwikkelingslanden voor hun product krijgen en aan hun arbeidsomstandigheden. Voor koffie en wijn zal de Stad Peer beroep doen op leveranciers die worden gecertificeerd door Max Havelaar, het keurmerk voor eerlijke handel of door een gelijkwaardig keurmerk.

Art 2
In haar interne en externe communicatie aandacht te besteden aan haar duurzaam aankoopbeleid zodat ze op die manier haar informatie- en sensibilisatieopdracht uitvoert.

Art 3
Een werkgroep op te richten die het aankoopbeleid doorlicht en voorstellen doet ter bevordering van het gebruik van producten uit eerlijke handel.

Ter informatie. De internationale definitie van eerlijke handel luidt als volgt:

“Eerlijke handel is een handelspartnerschap, gebaseerd op dialoog, transparantie en respect, dat streeft naar meer rechtvaardigheid in de internationale handel. Eerlijke handel draagt bij tot duurzame ontwikkeling door betere handelsvoorwaarden te bieden aan en de rechten veilig te stellen van achtergestelde producenten en arbeiders vooral in het Zuiden.”

Ons straf Fair Trade verhaal

De stad Peer organiseert samen met de Mondiale Raad Peer en de Fairtrade trekkersgroep allerlei initiatieven rond het Zuiden, eerlijke handel en duurzaamheid. Op Couleur Foyer, de jaarlijkse wereldbeurs, komen al deze thema’s aan bod. Via de actie Fairtrade@School tijdens de Week van de Fair Trade, worden ook de scholen betrokken bij Couleur Foyer. Het Agnetencollege (secundair onderwijs) werkt bijkomend ook tijdens het schooljaar rond eerlijke handel via ‘Project Eerlijke Handel’ in de lessen Economie. Het Agnetencollege heeft eveneens een ‘Wereldwinkel Op School’ en verkoopt bij speciale gelegenheden Oxfam-producten. De opbrengst gaat naar een goed doel.

In Peer zijn er verschillende mensen die zich vrijwillig inzetten voor het Zuiden. Tijdens Couleur Foyer kan je de Peerse 4de Pijlers en inleefreizigers ontmoeten.

De Mondiale Raad Peer bestaat uit vrijwilligers die:

  • nadenken over relaties tussen Noord en Zuid
  • projecten in het Zuiden steunen
  • opkomen voor een betere toekomst voor boeren in het Zuiden en boeren hier bij ons
  • actie voeren voor meer verdraagzaamheid en rechtvaardigheid in onze maatschappij
  • duurzaamheid promoten in al haar vormen
  • sensibiliseren over Fair Trade en waken over het behoud van de titel FairTradeGemeente.