Leuven

begint
hier
Aankoopbeleid 18.38/25
Communicatie 16.5/25
Events 13.65/25
Middenveld 25/25
Totaal 74/100
101000 inwoners 15 vrijwilligers jaarlijkse Fair Trade events 3 Fair Trade producten in het bestuur 0.5 Fair Trade publicaties

Eerlijke handel begint in Leuven

Stad Leuven kijkt verder dan wat er in onze eigen stad gebeurt. We zijn er ons van bewust dat we een verschil kunnen maken in de wereld: zowel Leuvenaars individueel als de stad als organisatie. Eerlijk aankopen is één manier om daar aan te werken en bij te dragen aan een wereldwijde duurzame ontwikkeling. Fair trade draagt immers bij aan economische, sociale én ecologische ontwikkeling voor producenten en hun omgeving.
Als stad infomeren en stimuleren we de Leuvenaars, ondersteunen we de initiatieven en handelaars die fairtradeproducten aanbieden én nemen we onze verantwoordelijkheid door fair trade en duurzaamheid zoveel mogelijk als norm te nemen in het eigen aankoopbeleid. Onze inspanningen passen binnen een breder duurzaam verhaal: we willen vernieuwende antwoorden bieden op internationale uitdagingen, we engageren ons om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) te helpen verwezenlijken, we willen evolueren naar een klimaatneutraal Leuven met Leuven 2030 en we willen actief werken aan mensenrechten.

Ons straf Fair Trade verhaal

Op woe. 20 februari 2019 organiseerde de trekkersgroep FairTradeGemeente Leuven de inspiratieavond “FairTradeGemeente ‘meets’ Voedselstrategie”. Deze avond trok een dertigtal mensen.

Tijdens een eerste deel van de avond kregen de aanwezigen basisinfo over de nieuwe FairTradeGemeente-campagne en de (link met de) Leuvense Voedselstrategie. Kwamen achtereenvolgens aan bod: FairTradeGemeente, wat is dat? Wat is nieuw aan de vervolgcampagne? Op welke nagel wil de trekkersgroep van Leuven blijven kloppen? Waarom is de trekkersgroep gewonnen voor de link met de Leuvense Voedselstrategie en wat wil ze samen tot stand brengen?

Tijdens een daaropvolgende Open mic gebruikten negen mensen het podium om de aanwezigen te inspireren met hùn initiatieven. Wat zichtbaar werkte!

Vervolgens konden de deelnemers op kaartjes hun ideeën kwijt over manieren om bij te dragen aan ‘Fair Trade Begint Hier’ en/of ‘Voeding Verbindt’, en konden ze die kaartjes in een ideeënboom hangen. Dat leverde een 20-tal ideeën op waarvan de helft opgevolgd werd.

Tot slot volgde een informeel netwerkmoment een duurzaam drankje en hapje.

Verslag: https://lennz.be/nieuws/verslagftgmeetslvs

Foto: Arnout Fierens verzorgde het live verslag in woord en beeld