Gent

begint
hier
Aankoopbeleid 25/25
Communicatie 25/25
Events 25/25
Middenveld 25/25
Totaal 100/100
261.475 inwoners 350 vrijwilligers jaarlijkse Fair Trade events 20 Fair Trade producten in het bestuur 2 Fair Trade publicaties

Eerlijke handel begint in Gent

Als stadsbestuur kunnen we het wereldhandelssysteem niet veranderen, maar we kunnen wel bijdragen aan meer duurzame en eerlijke lokale handelspraktijken in Gent en in de rest van de wereld. Voor eerlijke handel betekent dit concreet inzetten op drie fronten: de consument, de producent en de Stad.

1. De consument
Het lokaal bestuur staat het dichtst bij de burger. Wat betekent dat we zowel heel concreet vragen krijgen van bezorgde Gentenaars maar ook heel direct kunnen communiceren met de burgers. We nemen als lokale overheid heel sterk de rol op om te wijzen op de mankementen die in het bestaande handelssysteem zitten en hoe we het systeem als consument – zowel de Stad als consument als individueel – allemaal samen eerlijker kunnen maken. Niet vanuit een belerende positie, maar telkens met de nodige achtergrondschets waarom we eerlijke handel belangrijk vinden. Het communicatiebeleid van Gent Fair Trade toont dat we een breed publiek kunnen bereiken met deze eerlijke boodschap en dat de macht van de consument ook kan tellen, zelfs op individueel niveau.
Hoe we dat doen? Door de ‘fashion pioniers’ op de voorgrond te plaatsen bijvoorbeeld, met Fair Fashion Walks en de organisatie van een Fair Fashion Fest. Door de Week van de Fair Trade uitgebreid te vieren. Door op te roepen om met de eindejaarsfeesten aandacht te hebben voor (h)eerlijke en duurzame feesten.

2. De producent
Maar we moeten ook de nodige ondersteuning bieden voor het alternatief van het bestaande handelssysteem. Die alternatieven groeien spontaan op lokaal niveau en kunnen – mits de nodige begeleiding – helemaal openbloeien als het klimaat gunstig is. Dit is wat we vandaag reeds doen met bijvoorbeeld het textielplatform: de pioniers rond fair fashion samen brengen om hen te laten leren van elkaar. En misschien nog belangrijker: om te tonen dat ze niet alleen staan in hun strijd. We nemen daar geen vervangende rol op, maar stimuleren waar nodig.

3. De Stad
Tot slot moeten we als Stad Gent zelf die duurzaamheid uitdragen. We kunnen niet van consumenten en producenten verlangen hun nek uit te steken als we het zelf niet willen doen. Het eigen beleid waar mogelijk aanpassen om meer eerlijkheid te krijgen in het handelssysteem is een noodzaak. De Stad Gent wil een duurzame leefomgeving voor haar eigen inwoners realiseren. Het is in die zin moeilijk te aanvaarden dat de productie van de goederen die de Stad inkoopt om die duurzame stad te realiseren, het omgekeerde effect zou hebben op andere plaatsen in de wereld. Daarom drinken we bij de stad eerlijke koffie en dragen onze werknemers sociaal verantwoorde werkkledij.

Ook de lokale voedselstrategie Gent en Garde zet in op het eerlijker maken van het bestaand systeem door in te zetten op een duurzamer, lokaler voedselsysteem. Door de producenten en consumenten dichter bij mekaar te brengen, willen we weer bouwen aan respect voor voeding en respect voor producenten. Op die manier willen we bijdragen tot een eerlijker handelsbeleid voor voeding. Voorbeeld: met Vanier willen we de keten niet alleen korter en waar mogelijk lokaler maken, Vanier is ook een multistakeholder coöperatief model. Dat is uniek in zijn soort. Door producenten, aankopers en burgers lid te maken van de coöperatie wordt er in alle transparantie en vertrouwen samen gewerkt. Sterkere relaties die moeten leiden tot een veerkrachtiger voedselsysteem.

Ons straf Fair Trade verhaal

In 2017 lanceerde de Europese Commissie de ‘EU Cities for Fair and Ethical Trade Award’. Reeds lang werd in Europese wandelgangen gesproken van een prijs voor de “Europese hoofdstad van eerlijke handel”. Stad Gent won de allereerste Award in 2018 en draagt de titel vol trots tot in 2020 een opvolger aangeduid wordt. De overwinning was een bekroning voor een jarenlang beleid rond eerlijke handel en een motivatie om verder te gaan op de ingeslagen weg en verder de bakens te verzetten op het vlak van eerlijke handel.

https://persruimte.stad.gent/167126-stad-gent-wint-de-eerste-eu-cities-for-fair-and-ethical-trade-award