Evergem

begint
hier
Aankoopbeleid 16.63/25
Communicatie 6/25
Events 5.2/25
Middenveld 9/25
Totaal 37/100
35.000 inwoners 56 vrijwilligers jaarlijkse Fair Trade events 4 Fair Trade producten in het bestuur 0.5 Fair Trade publicaties

Eerlijke handel begint in Evergem

De gemeente Evergem wil actief haar steentje bijdragen in het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (https://www.unric.org/nl/sdg-in-nederlands). Daarbinnen is de gemeente bezig met het uitrollen van een duurzaam aankoopbeleid en bijhorende duurzame aankoopstrategie, met een focus op ecologische (bv afval), sociale (bv fair trade) en economische (bv korte keten) componenten. Duurzaam aankopen vinden we belangrijk, aangezien overheidsopdrachten 15 tot 20% van het BBP uitmaken en gezien we een belangrijke voorbeeldfunctie hebben als lokale overheid.
Verder zetten we in op ethisch bankieren: momenteel wordt 59% van de langetermijnbeleggingen ethisch belegd.
In de toekomst wil de gemeente inzetten op een lokale voedselstrategie, waarbinnen Korte Keten en het tegengaan en constructief omgaan met voedselverspilling centraal staat.