De Pinte

begint
hier
Aankoopbeleid 17.5/25
Communicatie 25/25
Events 25/25
Middenveld 23.25/25
Totaal 91/100
10683 inwoners 35 vrijwilligers jaarlijkse Fair Trade events 7 Fair Trade producten in het bestuur 2 Fair Trade publicaties

Eerlijke handel begint in De Pinte

Eerlijke handel past volledig in het bredere verhaal van de SDG’s waar de gemeente werk wil van maken door in al haar beleidsdomeinen ervoor te zorgen dat met de SDG’s rekening wordt gehouden. Dit is ook de reden waarom op Eerlijke Handel wordt ingezet. De concrete rol van de gemeente bestaat erin dat ze vooreerst haar eigen aankoopbeleid hierop afstemt en een sensibiliserende en informatieve rol speelt naar de inwoners in het algemeen en naar bepaalde groepen (verenigingen, scholen, …) in het bijzonder. De trekkersgroep vind het bealngrijk dat het bestuur voorkeur geeft aan lokale producten en producten van eerlijke handel. Aangezien Eerlijke Handel voornamelijk nog altijd de boeren in het zuiden ten goede komt, vormt dit een belangrijke troef om de minst ontwikkelde gebieden op ons continent de nodige instrumenten; op vlak van gezondheidszorg, onderwijs, klimaat, ... scholing in handen te geven om in hun basisbehoeften te voorzien en zo mogelijk ook voor verdere ontwikkeling te zorgen.

Ons straf Fair Trade verhaal

Belangrijk Fair Trade verhaal : dit is voor ons nog altijd de jaarlijkse geschenkenbeurs waar vele tientallen bewoners kennis komen maken met onze Fair Trade producten en ze ook kopen. Dit zorgt voor een brede kennismaking met FT, die gedeeld wordt met anderen en ook doorheen het jaar positieve gevolgen heeft. Ook  de ‘Dag van het Wereldpark’ draagt bij tot die brede kennismaking en verruimt de blik van wie er op afkomt. We moeten ook dit event koesteren, zoveel mogelijk bekend maken en voor de nodige kwaliteitsvolle invulling zorgen zodat mensen er graag naartoe komen en met een boodschap terug naar huis kunnen.