Beersel

begint
hier
Aankoopbeleid 16.63/25
Communicatie 19.5/25
Events 20.15/25
Middenveld 20.25/25
Totaal 77/100
25.272 inwoners 15 vrijwilligers jaarlijkse Fair Trade events 3 Fair Trade producten in het bestuur 1.5 Fair Trade publicaties

Eerlijke handel begint in Beersel

Beersel vergroot het draagvlak voor duurzame ontwikkeling waarbij sensibilisering in het Noorden de problemen in het Zuiden zichtbaarder maakt.

Ons straf Fair Trade verhaal

De jarenlange succesvolle regionale samenwerking tussen verschillende buurgemeenten uit het Pajottenland & Zennevallei verdient een eervolle vermelding. Het is niet gemakkelijk om zulke initiatieven levendig te houden en nu zijn we al aan de organisatie van ons vierde initiatief toe. Beersel heeft al aan elk van deze initiatieven deelgenomen.