Antwerpen

begint
hier
Aankoopbeleid 21/25
Communicatie 13.13/25
Events 23.4/25
Middenveld 15.75/25
Totaal 73/100
523248 inwoners 9999 vrijwilligers jaarlijkse Fair Trade events 5 Fair Trade producten in het bestuur 0 Fair Trade publicaties

Eerlijke handel begint in Antwerpen

Wat is de visie van jouw gemeente op eerlijke handel?

De stad Antwerpen zet zich in voor duurzame handel, en meent dat ook partners zonder het FairTrade-logo op een correcte manier handel kunnen drijven. Wij zien het als onderdeel van een breder verhaal van duurzaamheid, waarbij ook aandacht gaat naar lokale (Vlaamse) boeren, korte keten, kleinschalige biologische landbouw en aandacht voor het klimaat en duurzame consumptie.

Waarom zetten jullie hierop in?

Als één van de grotere centrumsteden wil Antwerpen het goede voorbeeld geven en aandacht besteden aan ontwikkelingssamenwerking. Dat kan je niet enkel verkondigen, maar moet ook blijken uit daadkrachtige beslissingen. Een typisch voorbeeld is koffie. In al onze stadslocaties wordt daarom koffie, thee en suiker aangeboden uit het duurzame aankoopcircuit. Maar, wij engageren ons verder: ons Actieplan Duurzame Aankopen vormt een belangrijk en ambitieus richtinggevend kader bij alle aanbestedingen die worden uitgeschreven. De aankoopdienst van de stad Antwerpen tracht de duurzaamheidscriteria zoveel mogelijk te integreren in langere termijncontracten. Voor alle duidelijkheid: hierbij kijken we verder dan louter het FairTrade-logo; ook lokale productie, duurzame consumptie,… heeft hierin een plaats.

Wat is volgens jullie de rol van de gemeente in het eerlijker maken van het bestaande handelssysteem.

Gezien de grootte van de stad Antwerpen en haar administratie heeft het duurzame aankoopbeleid dat nagestreefd wordt een hele grote impact. Het maakt van de stad een grote aankoper en speler op de markt. Daarnaast ondersteunen we heel wat partners rechtstreeks die zich inzetten voor sensibilisering en het verduurzamen van het handelscircuit. Een aantal stadslocaties nemen hierin een voorbeeldrol op, zoals bijvoorbeeld het Ecohuis.

De stad heeft niet enkel impact als aankoper, maar ondersteunt ook zelf rechtstreeks projecten rond duurzame economie. Via het beleidsdomein ontwikkelingssamenwerking helpen we in Marokko een tiental landbouwcoöperaties bij de uitbouw van hun duurzame coöperatieve. Op deze manier stimuleert de stad Antwerpen duurzame handel en ontwikkeling van achtergestelde regio’s. Kleinschalige biologische landbouw, kwetsbare doelgroepen, korte keten en sociale rechtvaardigheid komen hier allemaal samen: people, planet en profit als motor van duurzame ontwikkeling. Maar ook binnen onze stad zelf ondersteunen we lokale productie, zoals via ’t Dak van ’t Pakt dat een mooi en succesvol voorbeeld is van lokale en duurzame stadslandbouw.

En hoe passen deze inspanningen in het bredere duurzaamheidsverhaal?

Het beleid van een stad moet een coherent geheel vormen. Met de nieuwe beleidsploeg streven we maximale duurzaamheid na in elk beleidsdomein: verduurzamen van evenementen, het aankoopbeleid, infrastructuur (zowel vastgoed als wagenpark) vormen hier belangrijke opportuniteiten.

Ons straf Fair Trade verhaal

In onze stadswinkel vind je een aantal typisch Antwerpse producten, of producten in een Antwerps jasje die fair trade zijn. Denk aan een aantal leuke chocolaatjes in Antwerpse thema’s.